Положення про...

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-дослідницьку та науково-дослідницьку пошукову роботу учнів НВК № 67 м. Запоріжжя

І. Загальні положення
1.1. Навчально-дослідницькими є роботи учнів з уже розроблених питань в науці, коли учні відкривають для себе уже відомі факти.
1.2. Науково-дослідницькими є роботи учнів теоретичного, експериментального, прикладного і пошукового характеру з невирішених проблем.
1.3. Головною метою виконання навчально-дослідницьких та науково-дослідницьких робіт є:
- розвиток творчих здібностей учнів;
- оволодіння елементами наукового методу пізнання і методикою наукових досліджень;
- оволодіння навичками творчості;
- поглиблене та випереджаюче вивчення навчального матеріалу;
- вивчення матеріалу, що не входить в навчальні програми;
- підготовка до практичної творчої діяльності.
1.4. Науково-методичне керівництво роботами учнів здійснюють наукові керівники із числа вчителів НВК, викладачів  …………...
1.5. Науково-дослідницькі та навчально-дослідницькі роботи включаються у навчальні плани.
1.6. Виконання НД робіт є обов’язковим для кожного учня, починаючи з 8 класу.
1.7. Методичне та організаційне забезпечення по виконанню НД робіт учнів покладається на заступника директора з наукової роботи.

ІІ. Форми навчально-дослідницьких та наукових робіт учнів
2.1. Участь у конкурсах на кращу творчу роботу.
2.2. Участь у тематичних семінарах та конференціях, предметних тижнях.
2.3. Участь у літній навчально-дослідницькій практиці.
2.4. Участь в туристичних походах, краєзнавчих, фольклорних експедиціях.

ІІІ. Порядок виконання науково - дослідницьких робіт
3.1. У березні-квітні навчального року предметні кафедри подають на затвердження заступнику директора з наукової роботи перелік тем науково-дослідницьких та навчально-дослідницьких робіт.
3.2. Затверджені теми пропонуються учням на предметних уроках, спеціальних семінарах тощо протягом квітня-травня.
3.3. Учні вибирають тему для роботи із запропонованих чи самостійно вибирають тему та наукового керівника роботи.
3.4. Наприкінці вересня керівники секцій складають список тем, обраних учнями, куди включають: прізвище, ім’я та по батькові учня, назву теми, предмет, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.
3.5. Керівники робіт складають аналогічні списки тем тих робіт, якими вони керують.
3.6. Списки тем і керівники тем  затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи і закріплюються наказом по НВК.
3.7. Хід виконання роботи контролюється науковим керівником. Обговорення результатів роботи відбувається також на семінарах і конференціях учнів із близьких тем.
3.8. До кінця 1 семестру учні повинні прозвітуватися про виконану ними роботу (назва, мета роботи, використана література, перші результати в достатньому обсязі, план подальшої роботи).
3.9. У першому чорновому варіанті робота повинна бути представлена керівнику не пізніше кінця жовтня.
3.10. Попередній  захист робіт відбувається в кінці листопада – на початку грудня. Перед захистом робота рецензується. Результати захисту оформляються у вигляді відповідних відомостей.
3.11. Прорецензовані наукові роботи учнів пропонуються на конкурси-захисти наукових робіт товариства та ……

3.12. Підсумки виконання наукових робіт відображаються в наказі по НВК.

Немає коментарів:

Дописати коментар