Статут НТУ ЗНВК № 67

СТАТУТ
наукового товариства ЗНВК № 67 «Знання PLUS»
І.Загальні положення
Учнівське наукове товариство - добровільна учнівська організація, яка діє згідно з Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законами України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді", "Про об'єднання громадян", "Молодіжні та громадські організації", "Про розвиток творчо обдарованої молоді", Статуту ЗНВК № 67.
II. Основна мета і принципи діяльності
І.Мета наукового товариства учнів:
        виявлення, підтримка та розвиток творчих здібностей учнів школи;
        створення умов для максимального розкриття здібностей та творчого самовдосконалення учнів;
        розвиток їхньої целеспрямованості, самостійності, відповідальності, творчої активності та свідомого ставлення до розумової праці;
        становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів, їхньої потреби в самоосвіті, самовихованні та адекватної самооцінки своєї науково-дослідницької діяльності;
        формування умінь та навичок роботи з науковою літературою, приладами, методами обробки наукової інформації.
III. Структура наукового товариства і органи управління
Засновником товариства є ЗНВК № 67.
1.    Наукове товариство має свою назву і емблему.
2.    Вищий орган товариства - рада, яка обирає голову товариства.
3.    Засідання ради проводяться 1 раз на чверть.
4.    Товариство має секції:
-       філології;
-       математики;
-       історико-краєзнавча;
-       іноземних мов;
-       природничих наук;
-       естетичного та трудового виховання;
-       творча лабораторія молодших школярів.
IV. Зміст роботи товариства
На засіданні Ради визначаються завдання товариства на навчальний рік,    вносяться зміни до «Положення НТ», затверджується план організаційно - масової роботи та інші важливі документи щодо діяльності товариства.
Рада членів НТ очолює роботу щодо проведення днів науки, літератури, техніки, мистецтва, організацію диспутів, читання лекцій у секціях.
У.Члени шкільного наукового товариства
1.Членами товариства можуть бути учні 3-4; 5-9; 10-11 класів.
2.      Прийом в товариство здійснюється на зборах класів з числа творчо обдарованих дітей.
3.      Членами товариства також можуть бути дорослі із числа вчителів-наставників, які беруть участь у заходах  товариства, дотримуються вимог даного статуту. Наставники здійснюють координаційну, методичну роботу. До наставників відносяться вчителі-предметники.
4.Усі члени шкільного наукового товариства мають право:
        брати участь в заходах товариства;
        входити до складу інших громадських і наукових об'єднань.
5.Усі члени наукового товариства зобов'язані:
        дотримуватися вимог Статуту;
•        розвивати свої знання, вміння, навички та здібності;
        приймати участь у інтелектуальних конкурсах, інтернет-проектах, олімпіадах, науково-дослідницькій роботі.
VI. Напрямки роботи наукового товариства
1.  Науково-дослідницька робота.
2.  Співпраця з ....
3.  Участь в міжнародних і Всеукраїнських наукових і культурних проектах.
4.  Організація і участь в інтелектуальному конкурсі «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека»...
5. Організація і проведення науково-практичних конференцій:
        з суспільно-гуманітарних дисциплін;
        з природничо-математичних дисциплін.
VI. Педагогічний колектив і рада наукового товариства
Педагогічний колектив надає допомогу шкільному науковому товариству в організації роботи, підтримує творчо обдарованих  учнів, надає методичну і фахову допомогу, розвиває активну громадську позицію та ініціативу учнів, їхні творчі здібності.


Немає коментарів:

Дописати коментар